Get the CIFOR publications update

CIFOR publishes over 400 publications every year on forests and climate change, landscape restoration, rights, forest policy, agroforestry and much more in multiple languages.

Muhtasari Wa Mpango Wa Kusimamia Bonde Ndogo La Maji la Itare-Chemosit 2018-2022

Muhtasari Wa Mpango Wa Kusimamia Bonde Ndogo La Maji la Itare-Chemosit 2018-2022

Toleo hili ni muhtasari wa Mpango wa Kusimamia Bonde Ndogo la Maji (Sub-catchment management plan-SCMP). Muhtasari huu unalenga programu za SCMP, hasa katika kila lengo, tokeo na bajeti ya programu. Muhtasari huu vilevile umetafsiriwa kwa lugha ya Kiswahili ili kuhakikisha kuwa idadi kubwa ya watu inaweza kuusoma na kuwa toleo linapatikana kwa urahisi. Ripoti kamili ya SCMP inapatikana pia kwa mtu yeyote anayetakakuisoma.

Authors: Water Resources Authority and Itare-Chemosit Water Resource Users Association (WRUA)

Topic: forest management, community forestry, water resources

Geographic: Kenya

Pages: 34p

Publication Year: 2018


Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


Related viewing

Top