Get the CIFOR publications update

CIFOR publishes over 400 publications every year on forests and climate change, landscape restoration, rights, forest policy, agroforestry and much more in multiple languages.

Uboreshaji wa shughuli za uchimbaji mdogo wa madini nchini Tanzania kupitia ubia na wawekezaji: Fursa na changamoto

Uboreshaji wa shughuli za uchimbaji mdogo wa madini nchini Tanzania kupitia ubia na wawekezaji: Fursa na changamoto

Ujumbe muhimu

  • Wawekezaji wa kigeni wanazidi kuingia ubia na wachimbaji wadogo ili kupata miliki na hifadhi za madini zilizopo kwenye mazingira hatarishi na yenye gharama kubwa.
  • Hii imechangia ukuaji wa shughuli za wachimbaji wadogo na kusambaza teknolojia katika maeneo yao ya uchimbaji. Hata hivyo ukuaji huu unaweza kuvuruga mpangilio wa ugawanaji faida uliopo kati ya wachimbaji wadogo na wamiliki wa mashimo/leseni.
  • Ukuaji wa uchimbaji mdogo unaotokana na ongezeko la mtaji na usambaaji wa teknolojia umeambatana na hatarishi mbalimbali za kimazingira na usalama na afya kazini.
  • Uwezo mdogo wa taasisi za serikali za ngazi ya chini na ukosefu wa uratibu baina ya taasisi umechangia kudhorotesha juhudi za serikali katika kufuatilia na kuboresha usalama na afya kazini na mazingira katika migodi iliyo chini ya ubia.
  • Kuna umuhimu wa kuwepo kwa majadiliano ya kisera ya haraka juu ya faida na athari za ubia na jinsi ya kuwezesha ubia huu ili kuboresha sekta ya madini na kuleta maendeleo endelevu katika jamii za uchimbaji vijijini.
  • Uratibu wenye ufanisi katika taasisi muhimu za serikali unahitajika kwa haraka, hasa kwenye ngazi ya chini, ili kukabiliana na athari katika mazingira na usalama wa Wafanyakazi zinazotokana na migodi midogo yenye shughuli za kisasa za uchimbaji.

Authors: Schoneveld, G.C.; Chacha, M.; Njau, M.; Weng, X.; Jonsson, J.

Topic: mining, artisanal method, traditional processing, small businesses, investment, partnerships

Geographic: Tanzania

Series: CIFOR Infobrief no. 204

Pages: 6p

Publisher: Center for International Forestry Research (CIFOR), Bogor, Indonesia

Publication Year: 2018

DOI: 10.17528/cifor/006788

Altmetric score:


Related viewing

Top