Hệ thống lương thực thực phẩm phát thải thấp tại Đồng bằng sông Cửu Long: Chính sách và thực tiễn

Export citation

Báo cáo này cung cấp bức tranh tổng thể về các bên có liên quan định hướng chính sách và thực tiễn triển khai các chính sách và chương trình liên quan đến hệ thống lương thực giảm phát thải thấp tại Đồng bằng sông Cửu Long – trung tâm sản xuất và cung ứng lương thực lớn nhất của Việt Nam. Báo cáo được thực hiện dựa trên rà soát khung pháp lý và chính sách, quyết định của Chính Phủ Việt Nam, tài liệu thứ cấp và dựa trên ý kiến chia sẻ của các chuyên gia trong hội thảo tham vấn quốc gia. Báo cáo cũng xác định cơ hội và thách thức để xây dựng và triển khai hệ thống lương thực phát thải thấp tại khu vực này.
Download:

DOI:
https://doi.org/10.17528/cifor-icraf/009041
Altmetric score:
Dimensions Citation Count:


Related publications

Get the CIFOR-ICRAF latest news