Thực trạng, cơ hội và thách thức cho đảm bảo nguồn tài chính thực hiện công tác bảo vệ và phát triển rừng ngập mặn và rừng ven biển – Nghiên cứu điểm tỉnh Nam Định

Export citation

Sử dụng nghiên cứu điểm tại Nam Định, báo cáo này thảo luận thực trạng, cơ hội và thách thức cho đảm bảo nguồn tài chính thực hiện công tác bảo vệ và phát triển rừng ngập mặn và rừng ven biển tại Việt Nam. Cụ thể hơn, báo cáo này:

  • Xác định và đánh giá thực trạng, biến động rừng ngập mặn theo thời gian và các nguyên nhân dẫn đến mất và suy thoái rừng ngập mặn ven biển tỉnh Nam Định.
  • Xác định thực trạng cơ chế chính sách và nguồn tài chính cho công tác bảo vệ và phát triển rừng ngập mặn và rừng ven biển tỉnh Nam Định.
  • Phân tích thuận lợi và khó khăn trong việc huy động và sử dụng các nguồn tài chính cho bảo vệ và phát triển rừng ven biển và rừng ngập mặn tại Nam Định.
  • Đề xuất giải pháp quy hoạch, cơ chế chính sách và nguồn tài chính bền vững cho công tác bảo vệ và phát triển rừng ngập mặn và rừng ven biển tỉnh Nam Định.

Download:

DOI:
https://doi.org/10.17528/cifor-icraf/008654
Altmetric score:
Dimensions Citation Count:


Related publications

Get the CIFOR latest news