Khó khăn và thuận lợi trong việc quản lí chuỗi giá trị sản phẩm dộng vật hoang dã tại Việt Nam

Export citation

  Source

  Nguyen An Thinh and Pham Thu Thuy (eds.). 2022. Chuỗi giá trị và thương mại ngành hàng nông lâm sản Việt Nam: Trong bối cảnh hội nhập quốc tế và khủng hoảng sinh thái. 847-875

  Publisher

  Nhà Xuãt Bản Đại Học Quõc

  Publication year

  2022

  ISBN

  978-604-369-407-9

  Authors

  Pham, T.T.; Trần, Y.L.

  Geographic

  Viet Nam

  Topic

Related publications

Get the CIFOR-ICRAF latest news

Live now
Strengthening Fire Prevention in the Dry Season and El-Niño through Community-Based Peat Restoration in the Digital Age