Tác động của UKVFTA đối với sự phát triển bền vững của ngành công nghiệp chế biến gỗ Việt Nam

Export citation

  Source

  Nguyen An Thinh and Pham Thu Thuy (eds.). 2022. Chuỗi giá trị và thương mại ngành hàng nông lâm sản Việt Nam: Trong bối cảnh hội nhập quốc tế và khủng hoảng sinh thái. 291-304

  Publisher

  Nhà Xuãt Bản Đại Học Quõc

  Publication year

  2022

  ISBN

  978-604-369-407-9

  Authors

  Pham, T.T.; Tăng Thị, K.H.; Trần, Y.L.

  Geographic

  Viet Nam

  Topic

Related publications

Get the CIFOR-ICRAF latest news