Phương pháp nghiên cứu tác động của đại dịch Covid-19 đến chính sách, sinh kế và các hoạt động bảo tồn động vật hoang dã tại Việt Nam

Export citation

Trong 10 năm trở lại đây, Chính Phủ Việt Nam đã xây dựng nhiều chính sách hướng tới bảo tồn động vật hoang dã. Sự ra đời của Chiến lược Phát Triển Lâm Nghiệp Việt Nam giai đoạn 2021- 2030, tầm nhìn 2050 cũng đã có các định hướng chiến lược và các ưu tiên trong việc bảo tồn đa dạng sinh học, thực hiện Công ước về thương mại quốc tế các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES) nhưng để thực hiện Chiến lược này hiệu quả đòi hỏi cần có những hoạt động phù hợp với bối cảnh thực tế đồng thời giải quyết các vướng mắc hiện nay chính quyền trung ương và địa phương và người dân đang gặp phải.
Download:

DOI:
https://doi.org/10.17528/cifor/008496
Altmetric score:
Dimensions Citation Count:


Related publications

Get the CIFOR-ICRAF latest news

Live now
Strengthening Fire Prevention in the Dry Season and El-Niño through Community-Based Peat Restoration in the Digital Age