Vai trò nghiên cứu của các trường đạI học ở Vương Quốc Anh và Việt Nam trong thực hiện mục tiêu phát triển bền vững

Export citation

  Source

  Nguyễn Trúc Lê. 2021. Việt Nam và Vương Quốc Anh: Quan hệ kinh tế - thương mạI hướng tớI nền kinh tế các-bon thấp và phát triển bền vững. 635-667

  Publisher

  Nhà Xuất Bản Đại Học Quốc Gia Hà Nội

  Publication year

  2021

  ISBN

  978-604-342-640-3

  Authors

  Nguyễn Thị, T.A.; Pham, T.T.

  Geographic

  Viet Nam

  Topic

Related publications

Get the CIFOR latest news