Chiến lược và cam kết kinh doanh không phá rừng của các doanh nghiệp tạI Vương Quốc Anh và Việt Nam

Export citation

  Source

  Nguyễn Trúc Lê. 2021. Việt Nam và Vương Quốc Anh: Quan hệ kinh tế - thương mạI hướng tớI nền kinh tế các-bon thấp và phát triển bền vững. 492-511

  Publisher

  Nhà Xuất Bản Đại Học Quốc Gia Hà Nội

  Publication year

  2021

  ISBN

  978-604-342-640-3

  Authors

  Pham, T.T.; Trần, Y.L.

  Geographic

  Viet Nam

  Topic

Related publications

Get the CIFOR latest news