Ảnh hưởng của COVID và Cơ chế chia sẻ lợi ích từ Chi trả dịch vụ môi trường rừng tới phụ nữ tại Mộc Châu, Sơn La

Export citation

Thông điệp chính

  • Đại dịch COVID đã có những ảnh hưởng lớn đối với phụ nữ dân tộc thiểu số tại huyện Mộc Châu tỉnh Sơn La. Các tác động này bao gồm làm giảm thu nhập, tăng áp lực và khối lượng công việc gia đình, hạn chế tiếp cận với tài nguyên thiên nhiên để thực hiện các hoạt động sản xuất và tác động tới sức khỏe tinh thần.
  • PFES hiện đang chi trả cho cộng đồng, các tổ chức xã hội, nhóm hộ và hộ gia đình. Phụ nữ được tiếp cận và hưởng lợi từ nguồn thu từ cộng đồng, nhóm hộ và hộ gia đình. Tác động của PFES và khả năng hỗ trợ phụ nữ trong bối cảnh COVID phụ thuộc vào số tiền chi trả, thời điểm chi trả và mô hình chia sẻ lợi ích.
  • Những phụ nữ tham gia thảo luận nhóm tập trung cũng đưa ra nhiều vấn đề họ đang gặp phải khi thực hiện PFES bao gồm mức thu nhập từ PFES hạn chế, số tiền nhận được từ PFES giảm do tăng cường thực thi pháp luật, rủi ro liên quan đến tiếp cận và đảm bảo quyền sử dụng rừng, hạn chế tiếp cận thông tin và hiểu biết về chính sách.
  • Cần có nhiều nghiên cứu thực hiện đánh giá tác động lâu dài của COVID cũng như PFES và vai trò của PFES trong việc hỗ trợ phụ nữ đối mặt với COVID trong tương lai.

Download:

DOI:
https://doi.org/10.17528/cifor/008296
Altmetric score:
Dimensions Citation Count:


Related publications

Get the CIFOR-ICRAF latest news