Tác động môi trường của chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng tại Huyện A Lưới – Tỉnh Thừa Thiên Huế

Export citation

Báo cáo này thảo luận vai trò của Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng (PFES) trong việc cải thiện dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn 12 thôn khảo sát ở huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế. Kết quả nghiên cứu ghi nhận cả tác động tích cực mà PFES đã đem lại như tổng diện tích rừng ở các cấp tăng lên từ khi triển khai PFES trên địa bàn, số vụ vi phạm lâm luật, số vụ phá rừng và diện tích rừng bị chặt phá trên toàn tỉnh giảm đi, nhận thức của người dân trong công tác quản lý và bảo vệ rừng được nâng cao. Ngoài ra, kết quả nghiên cứu còn cho thấy PFES còn cải thiện phần nào lưu lượng dòng chảy và chất lượng nước của các con sông trong khu vực triển khai PFES. Tuy nhiên, báo cáo cũng chỉ ra các thách thức lớn trong việc thực hiện PFES trên địa bàn nghiên cứu, đặc biệt khi diện tích rừng vào giai đoạn 2014 đến 2016 sụt giảm do các chính sách và dự án chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng, người dân thiếu đất canh tác nên xâm lấn rừng, thiên tai, cháy rừng và một số nguyên nhân từ sai lệch số liệu khi thay đổi phương thức quản lý rừng sang hình thức số hóa, kiểm đếm rừng từ thủ công sang sử dụng công nghệ GIS.
Download:

DOI:
https://doi.org/10.17528/cifor/008207
Altmetric score:
Dimensions Citation Count:


Related publications

Get the CIFOR-ICRAF latest news