Lâm Nghiệp đô thị và tiềm năng đóng góp vào phát triển bền vững

Export citation

Thông điệp chính

  • Mặc dù lâm nghiệp đô thị là một ngành quan trọng và có nhu cầu cao về nguồn nhân lực trên thế giới, ngành đào tạo và thị trường tại Việt Nam về lĩnh vực này còn hạn chế và chưa bắt kịp với xu thế toàn cầu
  • Nguồn nhân lực được đào tạo với chuyên môn lâm nghiệp đô thị có thể làm việc trong 10 lĩnh vực: bảo tồn, y tế, ngân hàng và tài chính, giáo dục môi trường, phát triển cơ sở hạ tầng và bất động sản, phát triển nền tảng năng lượng xanh, kiến trúc cảnh quan, chính sách và luật pháp, truyền thông và nghiên cứu khoa học
  • Các cơ quan quản lí nhà nước, các tổ chức phi chính phủ, các cơ quan báo chí và truyền thông, Doanh nghiệp và tập đoàn đầu tư, bệnh viện và cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục và đào tạo, Quỹ Ủy thác về môi trường, các viện và tổ chức nghiên cứu trong và ngoài nước đều có nhu cầu với nguồn nhân lực được đào tạo bài bản về lâm nghiệp đô thị
  • Để bắt nhịp với xu thế toàn cầu và đáp ứng nhu cầu thị trường việc làm tiềm năng trong lĩnh vực lâm nghiệp đô thị trong tương lai, cần có sự chuyển mình về đầu tư chiến lược và nâng cao chất lượng của chương trình giảng dạy về lâm nghiệp đô thi tại Việt Nam

Download:

DOI:
https://doi.org/10.17528/cifor/008178
Altmetric score:
Dimensions Citation Count:


Related publications

Get the CIFOR latest news