Kết quả ban đầu của đánh giá tác động Chi trả Dịch vụ Môi trường Rừng (PFES) đối với mạng lưới rừng và quản trị, thu nhập hộ gia đình và thực trạng mất rừng ở Việt Nam

Export citation

Thông điệp chính

  • Số lượng lớn các hội thảo nâng cao năng lực về cơ chế chi trả dịch vụ môi trường rừng (PFES) do nhiều cơ quan trong và ngoài nước thực hiện trong nhiều năm qua đã góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy hợp tác giữa các bên có liên quan, từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động của những sáng kiến quản trị rừng. Tuy nhiên, nghiên cứu cho thấy có nhiều tổ chức tuy cùng làm việc về PFES trong một tỉnh nhưng lại không thường xuyên hợp tác với nhau.
  • Tác động của PFES lên thu nhập của hộ dân tuỳ thuộc vào mức độ chi trả của PFES, các loại hình sinh kế của người dân trên địa bàn, diện tích rừng quản lý bởi các hộ gia đình, và loại hình hợp đồng kí kết (ví dụ: giữa các hộ gia đình và quỹ hoặc giữa chính quyền thôn và cơ quan quản lý PFES).
  • PFES đã thành công trong việc giảm tỉ lệ phá rừng ở những diện tích rừng đã bị phá từ năm 2000. Tác động của PFES đối với việc giảm phá rừng phụ thuộc vào thời gian thực hiện PFES tại các tỉnh. Thời gian thực hiện PFES càng dài, khả năng PFES giảm phá rừng càng lớn
  • Kết quả về tác động PFES như thế nào phụ thuộc rất nhiều vào phương pháp đánh giá được sử dụng. Trong khi bản tóm tắt này thảo luận tác động của PFES đối với quản trị rừng, thu nhập của người dân địa phương và tỉ lệ mất rừng một cách tách biệt, đánh giá kết hợp sự tương tác qua lại của ba yếu tố này với nhau có thể sẽ chỉ ra bức tranh phức tạp hơn về tác động của PFES trong thực tế

Download:

DOI:
https://doi.org/10.17528/cifor/008062
Altmetric score:
Dimensions Citation Count:


Related publications

Get the CIFOR-ICRAF latest news