Tác động kinh tế và xã hội của chi trả dịch vụ môi trường rừng tại Vườn Quốc Cát Tiên

Export citation

Nhằm bảo vệ diện tích rừng hiện có, nâng cao chất lượng rừng, gia tăng đóng góp của ngành Lâm nghiệp vào nền kinh tế quốc dân, giảm nhẹ gánh nặng lên ngân sách Nhà nước cho việc đầu tư vào ngành Lâm nghiệp và đảm bảo an sinh xã hội của người làm nghề rừng, Chính phủ Việt Nam đã quyết định thông qua cơ chế tài chính mới để huy động nguồn lực cho ngành Lâm nghiệp, đó là chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng – PFES. Mặc dù PFES được kì vọng sẽ giúp nhiều vườn quốc gia trên cả nước trong công tác bảo vệ phát triển rừng, có rất ít các bằng chứng khoa học được đưa ra để khẳng định tính hiệu quả của PFES trong lĩnh vực này. Sử dụng trường hợp nghiên cứu điểm tại Vườn Quốc Gia Cát Tiên, báo cáo này thảo luận tác động kinh tế và xã hội của chính sách Chi trả dịch vụ môi trường rừng (PFES) đối với các Vườn Quốc Gia tại Việt Nam.
Download:

DOI:
https://doi.org/10.17528/cifor/007892
Altmetric score:
Dimensions Citation Count:


Related publications

Get the CIFOR latest news