Cơ hội và thách thức cho Lâm nghiệp đô thị

Export citation

Thông điệp chính

  • Lâm nghiệp đô thị có vai trò quan trọng trong việc thích ứng và giảm thiểu biến đổi khí hậu
  • Mặc dù có nhiều khái niệm khác nhau về rừng và lâm nghiệp đô thị đang được áp dụng trên thế giới, các khái niệm này đều nhấn mạnh về vai trò của hệ sinh thái cây xanh, thảm thực vật trong nội thành và các vùng lân cận trong việc đảm bảo lợi ích xã hội, kinh tế, môi trường và an sinh cho cư dân đô thị
  • Xây dựng chính sách lâm nghiệp đô thị cần sự phát triển đồng đều về chính sách trên 3 lĩnh vực: xác định định nghĩa và phạm vi hoạt động rõ ràng về rừng và lâm nghiệp đô thị trong các văn kiện chính sách; xây dựng các chính sách quản lý rừng và lâm nghiệp đô thị (quy hoạch, hướng dẫn kĩ thuật, quy trình quản lý, xây dựng đội ngũ nhân lực, giám sát và đánh giá); xây dựng chính sách huy động nguồn lực và sự tham gia của các bên có liên quan vào thực hiện chính sách lâm nghiệp đô thị
  • Có nhiều cơ hội để lâm nghiệp đô thị phát triển và đi vào thực tế đặc biệt khi biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường đã khiến nhu cầu về cây xanh và không khí trong lành trở thành ưu tiên của các cư dân đô thị và ven đô. Ngoài ra, sự tồn tại của Vườn bách thảo – nơi lưu giữ các kinh nghiệm lâu năm và liên tục trong việc thực hiện các giải pháp cây trồng phù hợp với điều kiện đô thị đã tạo ra một nền tảng kiến thức lí thuyết và thực tiễn sẵn có. Tuy nhiên, triển khai lâm nghiệp đô thị cũng gặp nhiều thách thức, đặc biệt là khi sự thành công của chính sách này phụ thuộc rất nhiều việc hiệu quả của sự phối hợp giữa các cấp và các ngành quản lý.

Download:

DOI:
https://doi.org/10.17528/cifor/007891
Altmetric score:
Dimensions Citation Count:


Related publications

Get the CIFOR-ICRAF latest news