Mức sẵn lòng chi trả dịch vụ môi trường rừng ngập mặn tại Việt Nam: Trường hợp nghiên cứu tại Hải Phòng

Export citation

Thông điệp chính

  • Đa số tàu cá và tàu du lịch được phỏng vấn sẵn sàng chi trả để bảo vệ và phát triển rừng ngập mặn bởi theo họ rừng ngập mặn cung cấp các dịch vụ chính như vẻ đẹp cảnh quan, bảo vệ đê điều, và bảo tồn đa dạng sinh học.
  • Trung bình, tàu du lịch sẵn sàng trả 0.45 triệu đồng/năm và tàu cá sẵn sàng trả 0.58 triệu đồng/năm. Tuy nhiên, nếu chúng ta phân tích sự sẵn lòng chi trả bằng mô hình logit, thì sự sẵn sàng chi trả trung bình của tàu cá là 1.376 triệu đồng.
  • Mức độ sẵn lòng chi trả của tàu cá và tàu du lịch phụ thuộc vào thu nhập hàng năm, chi phí hoạt động của họ và kích cỡ tàu sở hữu.
  • Câu hỏi ai sẽ thu phí và cách quản lý quỹ cũng đã được thảo luận với các bên liên quan tại địa phương. Theo họ, việc thu tiền dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) có thể thông qua ban quản lí cảng, bộ đội biên phòng hoặc chi cục thủy sản. Tuy nhiên, hầu hết những người được phỏng vấn đều cho rằng bộ đội biên phòng phù hợp hơn vì hiện bộ đội biên phòng đã có kinh nghiệm hỗ trợ chính quyền địa phương thu thuế, phí môi trường và quản lý trực tiếp tàu thuyền.
  • Cần có các nghiên cứu ở các địa điểm khác tại Việt Nam và với các nhóm cung cấp dịch vụ môi trường khác để xác nhận tính khả thi của chương trình này.

Download:

DOI:
https://doi.org/10.17528/cifor/007868
Altmetric score:
Dimensions Citation Count:


Related publications

Get the CIFOR latest news