Lâm nghiệp Xã hội – tại sao và cho ai?: Nghiên cứu so sánh chính sách giữa Việt Nam và Indonesia

Export citation

Các nước khối ASEAN đã thực thi các chính sách và chương trình lâm nghiệp từ đầu những năm 1970s. Tuy nhiên, những thập kỉ qua đã chứng kiến mối quan tâm về lĩnh vực này ngày càng tăng, đặc biệt là mối liên hệ chặt chẽ giữa lâm nghiệp xã hội với thích ứng và giảm thiểu biến đổi khí hậu. Chính bởi vậy, lâm nghiệp xã hội đã trở thành một chương trình với tham vọng đạt được nhiều mục tiêu cùng một lúc, từ bảo tồn đa dạng sinh học, nâng cao sinh kế và cải thiện quản trị lâm nghiệp. Nhưng trong quá trình này, nguyện vọng và mối quan tâm của người dân địa phương tham gia lại thường bị bỏ qua. Vấn đề này được thể hiện rõ trong các nghiên cứu điểm tại Việt Nam và Indonesia. Các kết quả nghiên cứu này thảo luận các luận điểm và quan điểm chính sách đã thay đổi thực hiện lâm nghiệp xã hội nhưng vẫn do nhà nhà nước quyết định và thực hiện nhằm bảo vệ lợi ích chung của nhà nước hơn là của người dân.
Download:

DOI:
https://doi.org/10.17528/cifor/007656
Altmetric score:
Dimensions Citation Count:


Related publications

Get the CIFOR-ICRAF latest news