Lồng ghép Các-bon xanh vào Đóng góp do Quốc gia tự quyết định tại 13 quốc gia Châu Á – Thái Bình Dương: Hiện trạng, cơ hội và thách thức

Export citation

Bản tin tóm tắt này cung cấp thông tin về hiện trạng, các cơ hội và thách thức để tích hợp các-bon xanh vào Đóng góp do Quốc gia tự quyết định (NDC) tại 13 quốc gia Châu Á-Thái Bình Dương bao gồm Băng-la-đét, Campuchia, Fiji, In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a, Mi-an-ma, Pa-pu-a Niu Ghi-nê, Phi-líp-pin, Samoa, Sri Lanka, Thái Lan, Va-nu-a-tu và Việt Nam. Tại tất cả các quốc gia này, vai trò của rừng ngập mặn đã được ghi nhận trong các chính sách về môi trường và biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, chỉ có ba quốc gia (In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a và Phi-líp-pin) đề cập rõ thuật ngữ các-bon xanh trong các chính sách của mình và thành lập một đơn vị cấp quốc gia chịu trách nhiệm xây dựng chiến lược bảo tồn các-bon xanh. Một số thách thức trong việc lồng ghép các-bon xanh vào NDC tại 13 quốc gia trên đã được chỉ ra như thiếu cơ sở dữ liệu và phương pháp đo lường chuẩn, năng lực chuyên môn hạn chế, thiếu sự điều phối giữa các cơ quan chính phủ và các ngành, các chính sách chồng chéo và không nhất quán, các hệ sinh thái đất ngập nước ven biển tiếp tục bị suy thoái và nguồn ngân sách không đủ để xây dựng và thực hiện các chính sách và chương trình tập trung vào bảo tồn các hệ sinh thái các-bon xanh. Mặc dù vậy, khi nhận thức và hiểu biết của các bên liên quan về vai trò của các-bon xanh và tầm quan trọng của chúng càng được nâng cao thì vẫn có nhiều cơ hội triển khai việc lồng ghép. Một số yếu tố giúp các bên liên quan tận dụng được các cơ hội này và đóng góp vào việc phục hồi các hệ sinh thái các-bon xanh bao gồm bổ sung các chính sách và hướng dẫn kỹ thuật về quản lý và báo cáo các-bon xanh, các hoạt động nâng cao năng lực sâu rộng hơn và cải thiện việc điều phối và chia sẻ thông tin giữa các bên liên quan.
Download:

DOI:
https://doi.org/10.17528/cifor/007555
Altmetric score:
Dimensions Citation Count:


Related publications

Get the CIFOR-ICRAF latest news