10 Xu thế lâm nghiệp trên thế giới Việt Nam cần xem xét trong quá trình xây dựng Chiến lược phát triển lâm nghiệp giai đoạn 2020-2030

Export citation

Bài viết này thảo luận 10 xu thế lâm nghiệp quan trọng trên thế giới mà Việt Nam cần xem xét trong quá trình xây dựng chiến lược phát triển lâm nghiệp giai đoạn 2020 – 2050 bao gồm: i) đô thị và những thành phố lâm nghiệp; ii) lâm nghiệp và an sinh xã hội và đóng góp chủ lực cho ngành y tế; (iii) ngành công nghiệp mĩ phẩm làm đẹp và rừng; (iv) kinh doanh côn trùng; (v) thị trường mua bán phá thải và thương mại phát thải; (vi) thuế và thuế gia trị gia tăng của hệ sinh thái rừng; (vii) thị trường chứng khoán, cổ phiếu và trái phiếu rừng; viii) cách tiếp cận về lâm nghiệp và xóa đói giảm nghèo; (ix) thị trường quốc tế, sản xuất và kinh doanh không liên quan đến phá rừng và suy thoái rừng; và (x) kinh tế xanh và các-bon biển. Tiếp cận và xem xét các xu thế không những có thể giúp Việt Nam tiệm cận với những gì đang được xây dựng và tiến hành trên thế giới mà còn mở ra những cánh cửa mới cho tìm kiếm nguồn thu mới cho ngành lâm nghiệp. Tuy nhiên, để thực hiện được chính sách nói trên cần có hành lang pháp lí, xây dựng năng lực cho các bên có liên quan ngay từ bây giờ. Ngoài ra cần tiến hành các nghiên cứu xác định tiềm năng và tác động của chính sách này tới kinh tế, diện tích và chất lượng rừng của Việt Nam để cung cấp các thông tin đầu vào cho các nhà hoạch định chính sách trong thời gian tới.
Download:

DOI:
https://doi.org/10.17528/cifor/007489
Altmetric score:
Dimensions Citation Count:


Related publications

Get the CIFOR-ICRAF latest news