Nguồn tài chính cho bảo vệ và phát triển rừng ngập mặn tại cấp cơ sở: Bài học từ tỉnh Bến Tre, Trà Vinh và Cà Mau, Việt Nam

Export citation

Các cơ chế khuyến khích tài chính (FIMs) cho bảo vệ và phát triển rừng ngập mặn tại các tỉnh Bến Tre, Trà Vinh và Cà Mau đến từ 6 nguồn chính: ngân sách trung ương; ngân sách tỉnh; chương trình quốc gia về chi trả dịch vụ môi trường rừng; các dự án quốc tế; vốn đối tác công-tư kết hợp; và từ khu vực tư nhân.
Các FIMs tạo ra nguồn tài chính khuyến khích các chủ rừng và các cơ quan nhà nước cấp tỉnh thực hiện tốt hơn công tác bảo vệ và phát triển rừng ngập mặn. Tuy nhiên, các chủ rừng vẫn gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận các nguồn kinh phí này do các thủ tục xin cấp vốn còn phức tạp trong khi yêu cầu cần có kinh phí đối ứng cũng như chi phí đầu tư ban đầu khá cao để đáp ứng các tiêu chí tiếp cận các nguồn vốn.
Do các chủ rừng gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận FIMs, các cơ chế khuyến khích tài chính này chưa đủ hấp dẫn để các chủ rừng có thể thay đổi phương thức quản lí hướng đến bảo vệ và phát triển rừng ngập mặn tốt hơn.
Download:

DOI:
https://doi.org/10.17528/cifor/007268
Altmetric score:
Dimensions Citation Count:

Related publications

Get the CIFOR latest news