Cơ hội và thách thức trong huy động tài chính thực hiện Chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2006–2020

Export citation

Báo cáo chuyên đề này của CIFOR đánh giá những cơ hội và thách thức trong quá trình huy động tài chính thực hiện Chiến lược phát triển lâm nghiệp (VFDS) giai đoạn 2006-2020. Sau 10 năm thực hiện VFDS, ngành lâm nghiệp đã đạt được nhiều thành tựu đóng góp vào sự phát triển của đất nước. Tuy nhiên, huy động tài chính cho việc thực hiện VFDS luôn gặp nhiều thách thức.
Đầu tư vào bảo vệ và phát triển rừng cho tới nay là rất thấp, đặc biệt là đối với rừng đặc dụng và rừng phòng hộ, với việc phân bổ nhà nước là không đủ để đáp ứng nhu cầu thực tế. Tiềm năng của ngành lâm nghiệp trong đóng góp vào sự gia tăng GDP quốc gia chưa được nhận thức đầy đủ bởi các nhà hoạch định chính sách vì vậy những tiềm năng này chưa được tối đa hoá. Ngoài ra, chưa có dữ liệu nào về tài chính lâm nghiệp cũng như cơ hội và thách thức cho việc huy động các nguồn tài chính cho ngành lâm nghiệp tại Việt Nam được thu thập và phân tích. Do đó nghiên cứu này là nghiên cứu đầu tiên được tiến hành để đánh giá tình hình hiện tại, phân tích cả cơ hội và thách thức của huy động tài chính cho cả việc thực hiện chiến lược cũng như việc đầu tư vào ngành lâm nghiệp.
Nguồn tài chính thực hiện VFDS bao gồm ngân sách nhà nước, ODA, FDI và khu vực tư nhân. Chi trả dịch vụ môi trường rừng tuy là một cơ chế khuyến khích tài chính mới nhưng đã tạo động lực cho các bên cung cấp dịch vụ môi trường rừng bảo vệ và phát triển rừng tốt hơn. Cộng đồng, cá nhân và các doanh nghiệp cũng là nguồn đóng chính cho việc thực hiện VFDS và bảo vệ phát triển rừng.
Một hệ thống tài chính lâm nghiệp minh bạch và có trách nhiệm giải trình cao sẽ giúp các nhà hoạch định chính sách cải thiện kế hoạch tài chính cho ngành lâm nghiệp, cũng như tập trung vào việc khai thác và sử dụng nguồn tài chính tiềm năng và có hiệu quả hơn. Tìm kiếm những nguồn tài chính mới để bổ sung cho những nguồn hiện có là cần thiết. Ngành lâm nghiệp cũng cần tiếp tục cải thiện các cơ chế pháp lý à chính sách cũng như tạo ra một môi trường pháp lý thuận lợi để huy động tối đa những nguồn tài chính tiềm năng cho việc bảo vệ và phát triển rừng.
Download:

DOI:
https://doi.org/10.17528/cifor/007233
Altmetric score:
Dimensions Citation Count:

Related publications

Get the CIFOR latest news