Utafiti unaohusu usimamizi wa misitu na vyanzo vya maji katika msitu wa Kimothon eneo la Mlima Elgon

Export citation

Kuthibitisha ikiwa na jinsi mashirika ya jamii yanayohifadhi misitu na mashirika ya wanaotumia maji yanavyoshirikiana kusimamia msitu na maji.
Download:

  • This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Related publications

Get the CIFOR latest news